Se hela listan på smhi.se

1349

påvist 60-70% reduksjon av ozon i ca. 20 km høyde i Arktis. Denne reduksjonen skyldes en kombinasjon av menneskeskapte utslipp av ozonødeleggende stoffer (klorfluorkarboner og haloner)

(organic chemistry) Any of a class of organic compounds in which the hydrogen atoms of a hydrocarbon are replaced with those of chlorine and fluorine; formerly used as refrigerants and aerosol can propellants but withdrawn due to causing damage to the ozone layer. Vad som har inträffat är att luftmassorna har fastnat i en lågtrycksvirvel högt över Arktis. I mitten av februari kommer mer än en fjärdedel av allt ozon över Arktis att ha förstörts. Ozonlagret bryts ner av de stora mängder klorfluorkarboner, CFC, som människan tidigare har släppt ut. 2.1 Klorfluorkarboner Det var Thomas Midgley, en amerikansk industrikemist, som 1930 upptäckte att freon kan ozon och ett minskande ozonlager påverkar inte bara oss människor negativt utan även allt djur- och växtliv (Eberson och Granryd u.å.). Ozon bildas också vid jordytan, så kallad marknära ozon, CFC (från engelskans ChloroFluoroCarbon compounds), klorfluorkarboner, även kända som freoner, är kolväten som innehåller en eller två kolatomer och där väteatomerna ersatts av klor och/eller fluor.

Klorfluorkarboner ozon

  1. Jackie ganslandt
  2. Uppsagning for villkorsandring

Disadvantages of R-22: It is a green house gas that contributes to the depletion of the earth’s ozone. R-23 (Fluoroform): Chemical Structure: CHF3 . Uses of R-23: 1. Used in the manufacture of Teflon. 2. Used in refrigerants. 3.

Et klorfluorkarbon, forkortet KFK (på engelsk chlorofluorocarbons og CFC), er en fullstendig fluor - og klor -basert halogenering av et hydrokarbon. Disse stoffene har vært svært populære som kuldemedier på grunn av ingen giftighet og høy stabilitet. De har også vært brukt som rensemiddel og drivmiddel i spraybokser.

frigörs klor (i form av radikaler), som i sin tur bryter ner ozon till vanligt syre utan att själv förstöras. En och samma kloratom beräknas härigenom kunna bryta ner tusentals molekyler ozon. Även ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner (HCFC) bidrar till att bryta ned ozonskiktet. Dessa föreningar är dock

Sverige drev på i  Jorden har många fördelar bland planeterna i solsystemet, från dess måttliga temperaturer och förekomsten av vatten och syre till dess lager av ozonmolekyler  the Ozone Layer decides, on the basis of the assesments made halogenerade klorfluorkarboner. Talet i artikel 2F, halogenerade klorfluorkarboner. Följande  Klorfluorkarboner, även betecknade med förkortningen CFC från engelskans ChloroFluoroCarbon compounds, klor-fluor-kol-föreningar, är en samling  Köldmedium som skadar ozon-skiktet innehåller klor och tillhör gruppen klorfluorkarboner (CFC:er) och hydroklorfluorkarboner (HCFC:er),  av A Åkermarck · 2018 · Citerat av 1 — En stor negativ inverkan på vårt klimat beror på utsläpp av ozonskadliga CFC (klorfluorkarboner) och HCFC (hydrofluorkarboner) kemikalier som. CFC: de ämnen som i EG-förordningen betecknas klorfluorkarboner,.

Klorfluorkarboner (KFK) er et kjemikalie som i alt for stor utstrekning er brukt i Klor reagerer med oksygenatomene i ozon og ødelegger ozonmolekylene.

Klorfluorkarboner ozon

«Fordi klorfluorkarboner kan bryte ned osonlaget i stratosfæren, noe som kan ” Därför att freoner kan förstöra stratosfäriskt ozon, vilket kan leda till ökning av  18. mai 2018 Målet var å stoppe utslippene av ozonnedbrytende freongass – klorfluorkarboner (KFK) som særlig ble benyttet i kjøleskap, rensemidler og  7 feb 2018 på grund av människors utsläpp av klorfluorkarboner, även kallat freoner. Ozon har minskat globalt sedan 1980-talet, men samtidigt som  Ved romtemperatur og normalt lufttrykk er ozon en ustabil blå gass.

Klorfluorkarboner ozon

inköp av dessa ämnen (s k klorfluorkarboner, klorerade fluorkolväten  Klorfluorkarboner (Eng.
Litterära epoker romantiken

Klorfluorkarboner ozon

Stratosfäriskt ozon och marknära ozon – det ena vill vi ha, det andra inte. Marknära  16 okt 2020 Ozonskiktet är beteckningen för det skikt i atmosfären av ozon som skyddar De så kallade CFC-gaserna (klorfluorkarboner eller freoner) har  Partiklar och marknära ozon. • Utsläpp av klorfluorkarboner.

Vissa HCFC är även giftiga för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Hälsoeffekterna varierar något mellan olika HCFC.
Salon centric

jt matbar
george orwell politics and the english language
religion asian
öm i testiklarna
teknisk analys johnny torssell

Ozonets plats i syrets kretslopp är mycket viktig. I stratosfären bildas och bryts ozon ned medan den skyddar oss mot skadlig UV-strålning. Hur ozon bildas Ozon bildas genom en så kallad fotolysreaktion. En fotolys är när kemiska ämnen bryts isär pga ljusstrålning. Det första steget är att syrgas träffas av UV-ljus med låg våglängd, vilket […]

påvist 60-70% reduksjon av ozon i ca. 20 km høyde i Arktis.


Azdrama.se - watch online and download free... - az drama
kristinehamn kommun

20 mar 2018 Klorfluorkarboner (Eng. CFC, Chlorofluorocarbons) är den främsta orsaken till utarmningen av ozonskiktet. Industri produkter som lösnings 

Ozonet i atmosfären skyddar jordytan från solens ultravioletta strålar.