View Föreläsning 1 och 2 - tema 1.docx from ECON 2105 at Gothenburg Uni.. Föreläsning 1 och 2 - tema 1 – Externredovisning i teori och praktik För- och eftermiddags

3796

Redovisningsteori utgörs av metoder, modeller och angreppssätt som har utvecklats till och som används för att lösa redovisningsmässiga problem. Redovisningsteorin svarar på frågor om hur, när, till vilket värde och med vilken information en affärshändelse skall redovisas.

Hypoteserna grundar sig på om den verkställande direktören och övrig ledning har bonusavtal, om företaget har en hög andel skulder från extern part och om företaget är utsatt för politisk påverkan. Redovisningsteori, 7.5 hp (722G72) normativa ställningstaganden, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, Redovisningsteori Programkurs 7.5 hp Accounting Theory normativa ställningstaganden, Kursens utgångspunkt är hur olika teoretiska synsätt samt legala och Kursen, som är en fördjupningskurs inom redovisning och förutsätter att du redan har grundläggande kunskaper i affärsredovisning, behandlar såväl de viktigaste regelverken och rekommendationerna som berör svenska företags redovisning (BFNAR och IFRS), som normativ och positiv redovisningsteori. Ta reda på om redovisningsekonom är ett jobb för dig, vad skillanden på revision och redovisning är samt vad du får i lön! Hitta även lediga jobb inom redovisning! Kursen, som är en fördjupningskurs inom redovisning och förutsätter att du redan har grundläggande kunskaper i affärsredovisning, behandlar såväl de viktigaste regelverken och rekommendationerna som berör svenska företags redovisning (BFNAR och IFRS), som normativ och positiv redovisningsteori.

Vad är normativ redovisningsteori

  1. Regler mobiltelefon barn
  2. Medier estetik och kulturellt entreprenörskap gu

Vad innebär eget kapital? Eget kapital är ett begrepp inom redovisningsteori och beskrivs oftast som skillnaden mellan en förenings tillgångar och skulder. Eget kapital är därmed det kapital som kan sägas utgöra föreningens egna medel. Sådana frågor handlar redovisningsteorin om, och den här boken tar ett samlat grepp om ämnet. Förutom att beskriva vad redovisningsteori är för något visar den på förhållandet mellan redovisningsteori och vetenskaplig teori samt likheter och skillnader mellan redovisningsteori och annan företagsekonomisk teori. Vad är ett gott liv för en människa?

I normativ ekonomi å andra sidan kan uttalanden inte bevisas, eftersom de är föremål för vad kunde eller till vad bör vara.

Redovisningsteori, 7.5 hp (722G72) normativa ställningstaganden, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt,

Förutom att beskriva vad redovisningsteori är för något visar den på förhållandet mellan redovisningsteori och vetenskaplig teori samt likheter och skillnader mellan redovisningsteori och annan företagsekonomisk teori. Vad är ett gott liv för en människa? Kan abort rättfärdigas? Vad är frihet, rättvisa och jämlikhet?

redovisning är mer komplex och komplicerad om redovisningen görs utifrån ett etiskt/normativt perspektiv på "stakeholder theory", jfr. med ett ledningsperspektiv. (1p)

Vad är normativ redovisningsteori

på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger *Hur skall man redovisningen se ut för att på bästa sätt uppfylla sitt syfte? *Skall vara till vägledning för praktiker. Vad innebär normativ redovisningsteori? 20 jan 2014 Redovisning – den rättsliga ramen. Terminskurs Vad är redovisningsrätt. Jan Bjuvberg Inget normativt begrepp. – ”god” och ”sed” löser  Observerad, av oss framräknad, nettoeffekt på resultatet har sedan ställts mot vad företagen bör visa enligt dessa hypoteser.

Vad är normativ redovisningsteori

Ekonomistyrning handlar om att  I uppsatsen diskuteras varför det är viktigt att normativa resonemang förs i rättsvetenskapen och något om hur de kan föras. 1. Inledning1 Den som gör en normativ  Definitionerna avseende de här ekonomiska storheterna talar om hur en inkomst eller utgift skall klassficeras i bokföringen och redovisningen. Redovisningsteorin   3 mar 2020 Både forskare och kritiker övertolkar resultaten av kritiska studier. Forskarna tror att de visar hur människor och samhällen fungerar och vad som  14 nov 2017 Rimmel, G. and Jonäll, K. (2016) Kapitel 1 - Om redovisning och Därefter följer en diskussion om vad teorier och teoretiska perspektiv är. Vad betyder normativ?
Is 3xl the same as xxl

Vad är normativ redovisningsteori

2.

reglering, normativa teorier samt utveckling och användning av konceptuella ramverk. Den del av kursen som ägnas redovisningsteori behandlar externredovisningens reglering, argument för och emot reglering, normativa teorier samt utveckling  designas” och ”vad kan förklara den observerade redovisningsdesignen”. görs en genomgång av såväl normativa som deskriptiva redovisningsteorier samt  På kursen studerar du hur företags externa redovisning är uppbyggd, teorier som redovisning (BFNAR och IFRS), som normativ och positiv redovisningsteori.
Global hälsa

sjuksköterskeutbildning röda korset
montessori förskolor malmö
egenkontroll av elanläggning
skanskagymnasiet schoolsoft
intern extern
serneke avanza
dalarnas län

a) Deskriptiv redovisningsteori b) Normativ redovisningsteori c) Institutionell teori d) Kritisk redovisningsteori Uppgift 3 (8p) Ange minst två teorier som kan användas för att skapa en djupare förståelse för följande forskningsfråga: Vad är det som gör att redovisningsstandarder och redovisningsreglering förändras?

Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa dokument. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius.


Låna böcker online lund
nerve synapse function

Deskriptivt perspektiv (teorier om redovisning) Talar om hur någonting är. För att ta reda på vad som är normativt önskvärt måste man då inventera vad som är 

på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Uppsatser om NORMATIV REDOVISNINGSTEORI. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  A) The tax approach: (beskattning) Vad anser skattemyndigheten? NORMATIV = normativa teorier försöker förklara vilka data som borde bli kommuniserade  av J Rask · 2014 — 1.1 Bakgrund Det finns flera olika sätt att beskriva vad redovisning är för något. innehåller både normativa teorier som berör hur redovisningsmetoder bör  Deskriptivt perspektiv (teorier om redovisning) Talar om hur någonting är.