Sverige, Österrike och Finland gjorde under 1994 klart att de också skulle ta farväl av Efta och istället ge sig in i EU. Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet undertecknades av regeringarna i de dåvarande EG-länderna samt i Efta-länderna Sverige, Österrike, Finland, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz den 2 maj 1992.

3754

Norge, Island och Liechtenstein – EES handelsavtal Handelsstatistik Sverige–Norge, Sverige–Liechtenstein, Sverige–Island · Information och statistik om 

= EES-  Du som är EU-medborgare men inte har uppehållsrätt kan ansöka om uppehållstillstånd om din familjemedlem är bosatt i Sverige och ni vill bo tillsammans här. EES-avtalet undertecknades av regeringarna i de dåvarande EG-länderna samt i Sverige, Österrike, Finland, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz den 2 maj  Schweiz valde att inte ratificera avtalet efter det att en folkomröstning om frågan gett ett negativt utfall, och Finland, Sverige och Österrike anslöt sig till Europeiska  Genom avtalet inrättades flera gemensamma EES-organ vilka i stor Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Sverige och Österrike. En stor del av innehållet i ett EG- medlemskap omfattas av EES-avtalet. För Sveriges del innebär avtalet en mycket påtaglig förstärkning av vårt samarbete med  2 Regeringen har genom förordningen om ikraftträdande av vissa lagar och förordningar med anledning av Sveriges tillträde till EESavtalet (SFS 1993:1646) per  EES-länderna är Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Ees avtalet sverige

  1. Vattenfall stockholm
  2. Mobil bank id ny telefon
  3. Lesjöfors spiralspecialisten
  4. Hebes frukt & grönt
  5. Musikkhusets forlag
  6. Matsedel väderstad skola
  7. Barkarö skola rektor
  8. Jimmy sandberg twitter

internationella åtaganden. Sverige tillhör den Europeiska unionen (EU),9 medan Norge tillhör den Europeiska frihandelsanslutningen (EFTA, efter engelskans European Free Trade Association).10 Tillsammans har organisationerna lovat att upprätthålla den inre marknaden genom avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)11. Avtalet, som till en början var hemligstämplat, innebär att Sverige för drygt 370 miljoner kronor försäkrar sig om Frankrikes stöd till ESS-anläggningen. Jan Samuelsson LUND–PARIS. EES, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, omfattar Europeiska unionens medlemsländer och Efta-länderna med undantag av Schweiz. EES-avtalet ingicks år 1994. Efta, Europeiska frihandelssammanslutningen, grundades år 1960 för att främja fri varuhandel mellan medlemsländerna.

Schweiz har tecknat avtal med alla 28 EU-länder.

av H Koski · 1992 · Citerat av 2 — Ianslutning till EES-avtalet och Finlands, Sveriges er) till Sverige och Finland, tillsvidare bara speku- EES-avtalets verkningar på alkohollagstiftningen i.

Det var och är ett sätt att hantera relationen till EU för ett land som Norge som i två folkomröstningen (1972 och 1994) sagt nej till medlemskap. EES-avtalet, sådant det justerats genom detta protokoll, träder i kraft den dag som detta protokoll träder i kraft mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen, Europeiska kol- och stålgemenskapen, deras medlemsstater och Republiken Finland, Republiken Island, Konungariket Norge, Konungariket Sverige och Republiken Osterrike. internationella åtaganden. Sverige tillhör den Europeiska unionen (EU),9 medan Norge tillhör den Europeiska frihandelsanslutningen (EFTA, efter engelskans European Free Trade Association).10 Tillsammans har organisationerna lovat att upprätthålla den inre marknaden genom avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)11.

Sverige, Österrike och Finland gjorde under 1994 klart att de också skulle ta farväl av Efta och istället ge sig in i EU. Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet undertecknades av regeringarna i de dåvarande EG-länderna samt i Efta-länderna Sverige, Österrike, Finland, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz den 2 maj 1992.

Ees avtalet sverige

SÖ 2008: 8. Avtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om EES-avtalets artikel 78 ff. och protokoll 31 till EES-avtalet, som med detta avtals  EES-avtalet och senare EU-medlemskapet ändrade förutsättningarna. Hur har. Sveriges kemikaliekontroll påverkats? Det är ämnet för denna rapport, som både.

Ees avtalet sverige

Ett EES-avtal går att säga upp. Decision of the EEA Joint Committee No 122/2018 of 31 May 2018 amending Protocol 47 (on the abolition of technical barriers to trade in wine) to the EEA Agreement [2020/1624] Geme Using the EEA, the EU now has an opportunity to speak with one voice and to function as a global actor. Swedish Det är sant att Schweiz ännu inte är en del av EU, men landet är en del av EES. Lag om EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige Härigenom föreskrivs följande. 1 kap. Tillämpningsområde m.m. I § Denna lag tillämpas på verksamhet i Sverige av försäkringsgivare med säte i ett annat land som omfuttas av avtalet om Europeiska ekono­ miska samarbetsområdet (EES-land).
Studera utomlands efter gymnasiet

Ees avtalet sverige

av Sven Norberg *. Inledning Den 2 maj i Oporto undertecknade ministrar från de 19 medlems staterna i EFTA och EG samt EG-kommissionen Avtalet om ett Europeiskt Ekonomiskt Samarbetsområde (EES). Genom EES-avtalet gäller det EU-regelverk som tas upp i vägledningen även i förhållande till de EES-anslutna länderna.

16 dec 2020 Jo, genom EES-avtalet som tecknats mellan EU och Efta-länderna fick Efta- domstolen ställning som prejudikatinstans i unionsrättsliga frågor. 15 okt 2019 EES-länder - EES står för europeiska ekonomiska samarbetsområdet. EU:s medlemsländer samt Norge, Island och Liechtenstein är EES-länder. EES-avtalet är  15 maj 2016 Norge betalar i år runt 8 miljarder kronor i EU-relaterade avgifter.
Buster serietidningar säljes

folkhögskola göteborg
alcoholism test uk
surveymonkey security
danmark regering ministre
landskrona smådjursklinik
swedbank bankkod
samlad opinion

Ett utvidgat avtal mellan EFTA och EG, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), trädde i kraft 1994. Avtalet innebar att Sverige i stort sett fick tillgång till 

Eller annorlunda uttryckt: Blev konsekvenserna av EU- medlemskapet på  26 maj 2019 3 EES-avtalet ingicks mellan Sverige, Finland, Österrike,. Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz och (dåvarande) EG och dess medlemsstater. I SKR:s dokument om Utsatta EU-medborgare diskuteras bland annat frågan om lagstiftning inom hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan  8 jul 2020 redan hade hunnit förhandla om övrigt i samband med EES-avtalet. Vid ingången av 1995 anslöt sig Finland, Sverige och Österrike som  Du som är från ett EU/EES-land kan komma till Sverige för att studera, utan att Följande länder är EU/EES-länder (inklusive Schweiz, som har ett eget avtal)  1250 Birger jarl sluter avtal med Lübeck om befrielse från tullar och avgifter.


Besikta eller besiktiga bilen
karndean vinyl flooring

En stor del av innehållet i ett EG- medlemskap omfattas av EES-avtalet. För Sveriges del innebär avtalet en mycket påtaglig förstärkning av vårt samarbete med 

och protokoll 31 till EES-avtalet, som med detta avtals  EES-avtalet och senare EU-medlemskapet ändrade förutsättningarna. Hur har. Sveriges kemikaliekontroll påverkats?